iCarus landing

Wat wij doen

Samen met eigenaren van zonnepanelen zorgen wij ervoor dat zonne-opwek voorspelbaar wordt, en zo de kosten van energie omlaag gaan. Op basis van uw opwekdata, gecombineerd met complexe weermodellen, kan iCarus heel nauwkeurig voorspellen hoeveel zonne-energie er opgewekt gaat worden in een wijk, een stad of zelfs in heel Nederland. Deze voorspelling leidt tot meer zekerheid, dus minder onnodige inzet van grote energiecentrales, en daardoor lagere energiekosten voor iedereen.

“Momenteel zijn er meer dan 2500 mensen die hun huidige zonproductie met iCarus delen”

Uw data helpt ons voorspellen!

De belangrijkste bron om zonneopwek te voorspellen, is de opwekdata uit omvormers* van de zonnesystemen die mensen op hun dak hebben liggen. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter de voorspelling. We lezen uw omvormer uit door …………………………………………………………

*Meer informatie over privacy.

Bescherming van privacy

Uw zonnesysteem is van u. Maar de data van uw zonnesysteem is óók van u. Wij vinden dat als u er voor kiest om deze te delen, u ook moet kunnen kiezen onder welke voorwaarden dit gebeurt. Bij iCarus bepaalt u zelf welke gegevens u wilt delen en hoe vaak u dit doet. Bovendien is het voor onze algoritmes niet nodig om bijvoorbeeld exact uw locatie te weten. Alleen de postcode is al voldoende!

Wilt u meer weten over iCarus?